Sanayi Mah. Kuzey Sok. No: 10 / İZMİT

İşletmemizin iştigal ettiği tüm sahalarda yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere, başta ISO 9001:2000 olmak üzere ilgili tüm standartlara uymak ve mantığını alarak yaşam tarzına dönüştürmek, bu konuda eğitim ve düzeltmeler yapmak. Güvenilir ortamlarda, iş ve işçi sağlığını gözeterek mükemmele ulaşacak şekilde imalat yapmak.

Oluşabilecek müşteri şikayetini ve isteklerini detaylı inceleyerek değerlendirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. ISO 9001:2000 standardının etkinliğini en üst seviyede tutmak ve yaşatmak. İşletmenin kalite yönetim sistemi ile oluşan tüm yapılanmamızda en önemli unsur olağan sinerjimizdir. Bu sinerjinin getirmiş olduğu şeaflık ve takım arkadaşlığı ile çoğulcu katılım insan kaynaklrı açısından en önemli ve vazgeçilemez unsurdur. İştigal alanımız çerçevesinde gerek üretim sahamızda gerekse ofis ortamında teknolojinin vermiş olduğu kolaylıklar çerçevesinde iş ve zaman kaybına yol açmadan, kişi performansını arttıracak, dolayısı ile verimlilik sağlayacak tüm projeleri değerlendirir ve uygulamak üzere planlarız.

Doğru, dürüstlük, kalite, teknoloji, iletişim ve disiplin, ilerici temel ilkelerini işletme bünyesine yerleştirmek ve korumak konusunda mücadeleci olmak, yönetimde açık sistemi benimsemek, müşteri memnuniyetini temel hedef olarak görmek ve gerçekleştirmek, çalışanlarımıza iş güvenliği bilincini yerleştirmek, tedarikçi ile güvene dayalı işbirliği içinde olmak, ait olduğumuz topluma mümkün olan her fırsatta yardımda bulunmak işletmemizin kalite politikasıdır.

Kalite Belgelerimiz